Tekst: Andreas Bjerkomp. Melodi: Steinar Kyvik

Der Glomma vest for Vinger 
mot Romerike går, 
og skarpt ved Skarnes svinger, 
der ligger bygda vår. 
Et elveland hvor plogen 
har vendt en gavmild jord, 
i åsers ly hvor skogen 
står grønn og tett og stor. 

Her folk har rudt og bygget 
I over tusen år, 
og slekt på slekt har trygget 
den arv som nå er vår. 
Det står til oss å bære 
den arven vid’re frem, 
så godt det blir å være 
i Sør-Odal vårt hjem.