Resultater i kommunevalget

Resultater i fylkestingsvalget

Over 1500 innbyggere i Sør-Odal har forhåndsstemt. Det tilsvarer ca. 23 prosent.

Protokoll fra valget

Valgstyrets protokoll, eller møtebok, viser hvem som sitter i valgstyret, antall stemmegivninger, foreløpige og endelige opptelling og eventuelle kommentarer til avvik eller hendelser. Her finner du også oversikt over personstemmer, såkalte «slengere» og kandidatenenes eventuelle nye rangering på partilisten.

Kommunestyret 2023-2027

Her er en oversikt over hvilke kandidater som er valgt inn i kommunestyret i Sør-Odal kommune for perioden 2023-2027:

Arbeiderpartiet

Knut Henrik Hvithammer, Arbeiderpartiet
Thomas Monsen, Arbeiderpartiet
Tor Egil Pålerud, Arbeiderpartiet
Grete Sparby, Arbeiderpartiet
Jane Merete Brøther, Arbeiderpartiet
Sølvi Elisabeth Nordli, Arbeiderpartiet

Høyre

Anne-Mette Øvrum, Høyre
Erlend Bjørnson Barkbu, Høyre
Morten Holmen, Høyre
Hege Solem Markussen Manqset, Høyre

Sør-Odal bygdeliste

Gunn-Anita Fjukmoen, Sør-Odal bygdeliste
Bjørn Siegwarth, Sør-Odal bygdeliste
Elise Rundén Pran, Sør-Odal bygdeliste

Fremskrittspartiet

Arild Borqlin-Graven, Fremskrittspartiet
Camilla Sommerin, Fremskrittspartiet

Industri- og næringspartiet

Gulbrand Amund Thoner, Industri- og næringspartiet
Silje Anette Johansen, Industri- og næringspartiet

Pensjonistpartiet

Terje Hagen, Pensjonistpartiet
Marit Thoner, Pensjonistpartiet

Rødt

Even Aleksander Solberg, Rødt
Egil Wang, Rødt

Senterpartiet

Heidi Hitland, Senterpartiet
Hans Petter Aarstad, Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti

Sigrun Kristoffersen, Sosialistisk venstreparti
Elin Ottesen Kristoffersen, Sosialistisk venstreparti

Venstre

Jeppe Arnesen, Venstre
Carina Ryen Nyheim, Venstre