Hjelpen skal være nøye tilpasset den enkelte som trenger bistand for å få en meningsfull fritid sammen med andre.  Oppdraget utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier. Støttekontakten trenger vanligvis ingen spesiell utdanning, men skal få nødvendig opplæring og veiledning fra kommunen.

Støttekontakten kan ha ulike betegnelser, alt etter hva slags oppdrag han eller hun har. Men det er ordet støttekontakt som brukes i det lovverket som regulerer denne formen for hjelp.

Treningskontakt eller treningskompis 

  • Er en støttekontakt som deltar i fysisk aktivitet sammen med en som ønsker dette. En slik støttekontakt kan være alt fra en turkamerat til en medspiller i fotball eller løpekamerat i maraton. Ofte vil det være aktuelt å delta aktivt i et idrettslag. For å bli treningskontakt, må man ha gjennomført et kurs.

Tilrettelegger eller aktivitetskontakt 

  • Blir brukt om støttekontakter knyttet til ordningen «fritid med bistand«. Målet er at deltakeren skal bli inkludert i en selvvalgt fritidsaktivitet.

Fritidskontakt eller kulturkontakt 

  • Brukes i en del kommuner. Her dreier det seg om hjelp til å delta i ulike fritidsaktiviteter som finnes i nærmiljøet. Kulturkontakter har oppdrag i forhold til en eller flere med behov for bistand til å ta del i ulike kunst- og kulturopplevelser.

Fritidsledere eller fritidsassistenter 

  • Arbeider med tilrettelegging av fritid i grupper. Fritidsledere jobber gjerne i team, kanskje med tilrettelegging av fritidstilbud for en bestemt gruppe mennesker på kveldstid eller i helger.
  • Alle støttekontakter har en ting til felles: De er brobyggere som skaper kontakt mellom den som trenger assistanse og andre mennesker og miljøer.

Politiattest

Det kreves politiattest fra personer som skal jobbe med barn eller personer med utviklingshemning.