Sør-Odal kommune kan hvert år dele ut én kulturpris.
Kulturprisen består av et diplom og en pengegave pålydende kr.10 000,-.

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeid i kommunen, gi det bedre vilkår, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Oppvekst og kulturutvalget avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
Oppvekst og kulturutvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne og /eller egne forslag, og kan søke sakkyndig bistand eller bistand av annen art som f.eks. Sør-Odal Idrettsråd, Sør-Odal Musikkråd eller Sør-Odal kunstforening. Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet. Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare deles ut en gang.

Kulturprisen kan vanligvis ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig tjeneste, eller til enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.

Kulturprisen kunngjøres ca. 15.mars.
Frist for innsending av forslag er 15.april hvert år.
Forslagene må være begrunnet og sendes til Sør-Odal kommune.

Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 24.09.02, kst-sak 34/02