Formål

Sør-Odal kommunes ldsjelpris skal tjene to formål

 • Den skal være en inspirasjon for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillig lags- og foreningsarbeide i Sør-Odal kommune, slik at de kan arbeide og utvikle seg videre
 • Den skal være en takk og en anerkjennelse til personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjennom flere år har gjort en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet i Sør-Odal kommune.

Forslagsrett

 • Oppvekst- og kulturutvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne eller egne forslag. 
 • Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Frist 

 • Frist for innsending av forslag er 15. april hvert år. 
 • Fristen kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmeside.
 • Forslagene må være begrunnet og sendes til Sør-Odal kommune.

Tildeling

 • Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
 • Ildsjelprisen består av litografien "Heilt Odøling" med gravert skilt.
 • Offentliggjørelse og overrekkelse av Ildsjelprisen bør finne sted ved en passende høytidlig anledning.
   

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 19. sept. 2006, kst-sak 42/06