År Prismottakere
2007 Ingrid og Oddvar Engebretsen 
2008 Helene Ullerlien
2009 Åge Wangen
2010 Ole Kr.Steinbekken og Kari Vikerhaugen 
2011 Håkon Tjernsli 
2012 Else og Gunnar Torsteinsen
2013 -
2014 Rolf Hansen 
2015 Berit Mæhlum 
2016 Edel Lilleseth
2017 Kjell Bråten og Oddmund Torstensen 
2018 Kari Hov Brøderud
2019 -
2020 Kari Irene Indgjerd Holter
2021 Øystein Sanderud
2021 Jarle Holmen
2022 Erland Nordsetmoen
2023 Gunn-Anita Fjukmoen