Sør-Odal kommunes dialektpris skær tene ett formål: Oppmuntre følk tell å bruke dialekta si og væra kri ta det i tier der lokale dialekter er i ferd me' å gå over i regionsdialekter. Talemålet er vår viktigste identitet. Dialektprisen skær dæ'ffer gis tæll en person/gruppe som ivaretar og benitter Odalsdialekta offentlig, og har mot og sjøltillitt tell å vise i tale og/eller tekst at dom er frå Sør-Odal.

Oppvekst- Og kulturutvalget bigger sin avgjørelse på årets innkomne hæll egne forslag. Det er itte anledning tell å søke om prisen.

Frist før innsending ta forslag er 15. april hørt år. 
Fristen kunngjæras i lokalavisene og på kommunens hemmside. 
Forslagene må væra begrunnet og sendes tel Sør-Odal kommune.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hørt år om prisen skær deles ut og håkken den skær tildeles. Dialektprisen består ta litografiet "Heilt Odøling" me' gravert sjellt. Offentliggjøring og overrekkelse ta Dialektprisen bør finne ste ved en passende høgtidelig anledning.

Vedtatt av Sør-Odal kommunestyre 20.02.07, kst-sak 004/07