Søknadsfrist

Søknadsfristen er løpende og du kan søke om inntil kr. 5 000,-.

Aktivitetsstøtten deles ut av overskytende beløp fra ordinære kulturmidler. Søknader om aktivitetesstøtte vil derfor ikke behandles før etter den ordinære tildelingen (mai/juni). Alle søknader for inneværende år behandles. 

Retningslinjer for aktivitetsstøtte

 • Lag og foreninger kan søke aktivitetsstøtte til enkeltarrangement i Sør-Odal kommune.
 • Arrangementet må være åpent for alle, og ikke kun for organisasjonens medlemmer eller enkeltgrupper.
 • Aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede prioriteres.
 • Arrangementet må finne sted/ha utgangspunkt i Sør-Odal kommune
 • Organisasjonen som søker må ha sitt hovedarbeidsområde i Sør-Odal kommune.
 • Det kan søkes om inntil kr. 5 000,-
 • Tilskuddet deles ut av overskytende beløp fra ordinære midler til kulturformål, og tilgjengelig beløp vil variere fra år til år.
 • Søknadsfrist for aktivitetsstøtte er senest en måned før tiltaket finner sted.
 • Budsjett for arrangementet må være vedlagt.


Det gis ikke tilskudd til 

 • Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser.
 • Rene kommersielle tiltak
 • Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner
 • Trossamfunn og livssynsgrupper
 • Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune


Allerede fått kulturmidler?

Du kan søke om aktivitetsstøtte selv om du allerede har fått tilskudd fra den ordinære tildelingen av midler til kulturformål.

Søknaden sendes til

postmottak@sor-odal.kommune.no

eller

Sør-Odal kommune
Øgardsveien 2
2100 Skarnes
Merk konvolutten: aktivitetsstøtte

Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av arrangementet, samt budsjett