Hensikten med møtet er å øke kunnskapen om ulike kilder for energiproduksjon og energimiks i vår region, med særlig søkelys på kjernekraft.

Møtet er lagt til onsdag 5. juni kl. 18:00-20:30

For mer informasjon og påmelding, klikk her