- Det har vært en lærerik prosess, sier Leif Viken i Myhre elektro. - Nå kan vi vise til miljøsertifikatet ved neste anbudsutlysning, sier Ole Gudmundsen i Odal entreprenør. 

De to bedriftene mottok miljøsertifiseringen fra ordfører Knut Hvithammer. 
 
- Ved å oppfylle Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til bærekraft bidrar bedriftene til å redusere negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. De reduserer miljøbelastningen, legger grunnlaget for et godt arbeidsmiljø og oppnår med dette et konkurransefortrinn, sier Hvithammer.  

Bedriftene har jobbet  kontinuerlig med å forbedre påvirkningen på miljø, klima og arbeidsmiljø i egen drift og verdikjede.    

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvaret sitt. Sertifiseringen innebærer at virksomheten blir målt på kriterier som energiforbruk, utslipp, valg av leverandører, avfallsbehandling, informasjon, samarbeid og arbeidsmiljø. 

Les mer om Miljøfyrtårn her: www.miljofyrtarn.no 

Dette sier bedriftene om sertifiseringen: 

“Miljøsertifisering har vært en lærerik prosess, og enda mer interessant enn vi først forventet. Vi har lært mye og det har åpnet horisonten for nye muligheter. Alle ansatte, fra lærlinger til erfarne ledere, har omfavnet prosessen og tatt det hele på strak arm. Resultatet har vært over all forventning. Vi hadde allerede mye på plass før prosessen startet, men nå har vi tatt det enda lenger. For eksempel har vi sortert restavfallsprosenten i enda flere fraksjoner, og fått en enda mer bærekraftig praksis.” – Leif Viken, Myhre elektro 

"Som en liten bedrift med kun tre ansatte, er vi stolte av at vi oppfyller kravene for å være Miljøfyrtårn. Det er mange faktorer som må tas hensyn til, og vi legger stor vekt på gjenbruk og sirkulærøkonomi. Vi setter også pris på at Sør-Odal kommune nå fokuserer på miljøperspektivet ved utlysning av anbud. Det er positivt at vår lille kommune stiller slike krav, og nå kan vi vise til miljøsertifikatet ved neste anbudsutlysning”. – Ole Gudmundsen, Odal entreprenør 

 

Ordfører og Ole Gudmundsen holder i miljøsertifiseringsplaketten

Knut Hvithammer og Ole Gudmundsen. Odal Entreprenør

Ordfører og Leif Linnes holder i miljøsertifiseringsplaketten.

Stein Myhre, Leif Viken og ordfører Knut Hvithammer. Myhre Elektro