Petter Moen (bildet) har lang erfaring som lærer, rektor og innen kommunal skoleforvaltning. Han kommer fra stillingen som rektor ved Steinerskolen i Oslo hvor han har jobbet de fem siste årene. Her har han hatt fag-, økonomi- og personalansvar for 90 ansatte.

Solid erfaring fra skole

Bilde av Petter Moen

Petter Moen har tidligere vært rektor ved Berger og Jaer skoler i Nesodden kommune og ved Snarøya skole i Bærum kommune. Han har også erfaring som undervisningsinspektør ved Eiksmarka og Grav skole i Bærum. Han er utdannet adjunkt ved lærerhøgskolene i Telemark og Oslo, og han har studert utdanningsledelse ved Universitet i Oslo.

Det var en enstemmig innstilling fra rekrutteringsutvalget.

- Jeg vil ønske Petter Moen velkommen til Sør-Odal kommune og Glommasvingen skole. Han har en solid bakgrunn og jeg er trygg på at han vil gjøre en god jobb for skolen vår, sier konstituert kommunedirektør Berit Ingvaldsen.

- Er motivert til å skape noe nytt

Petter Moen har seks måneders oppsigelse ved Steinerskolen i Oslo, men har i dialog med arbeidsgiver fått mulighet til å starte i rektorstillingen ved Glommasvingen allerede 1. august.

Som barn bodde Moen flere år på Gjøvik og han startet sin karriere som lærer på Sørumsand. Han har også jobbet ved Mesnali ungdomssenter i Innlandet.

Den nye rektoren har fulgt Glommasvingen skole i media og er godt kjent med utfordringene skolen har hatt siden oppstarten i 2019.
- Det som motiverer meg med denne jobben, er muligheten til å skape noe nytt i en situasjon som har blitt vanskelig og utfordrende for flere, sier Petter Moen, som har ledet flere endringsprosesser gjennom sin karriere.

Ansatte ved skolen og foresatte har fått informasjon om ansettelsen via Visma Flyt skole i dag.