Etter flyfotografering i 2023, kan det ha blitt noen endringer i kartet. Hvis du har landbrukseiendom, ber vi deg om å sjekke eiendommen i Nibios gårdskart innen 1. juli i år.

Slik sier du fra om endringer i kartet

Er det endringer på eiendommen din, må du markere endringen i kartet og sende det til oss. 

Send inn endringer digitalt her: Behov for endring i gårdskart(AR5) (arcgis.com)

Du kan også sende en beskrivelse til postmottak@sor-odal.kommune.no. Merk henvendelsen med sak 24/656

Fristen for å sende inn endringer er 01.07.024.

Vi anbefaler deg å overholde fristen for å være sikker på at kartet er oppdatert før søknad om produksjonstilskudd.