Det er Sør-Odal skogeierlags fond som tilbyr stipend til elever og studenter fra Sør-Odal som utdanner seg til en jobb innen skogbruk eller utmarksnæring. Studiet må være av en art som fremmer faglig fremgang for skog -og utmarksnæringen i Sør-Odal.

Du kan søke om inntil 10.000 kr per år for videregående skole og inntil 20.000 kr per år for videre studier.

Søknad og spørsmål om ordningen sendes til skogeierlag@gmail.no

I søknaden må du skrive litt om deg selv, noen faktaopplysninger, hva du skal studere og hvor.

Du kan søke stipend for ett år om gangen. Første tildeling skjer for skoleåret 24/25. Det er ingen fast søknadsfrist, og søknader behandles forløpende av styret.

Om fondet

Sør-Odal skogeierlags fond ble opprettet i 2011. Fondet anvendes ifølge vedtektene til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og utmarksnæring i Sør-Odal. Fondets totalkapital ved utgangen av 2023 var kr 786.215.

Sør-Odal skogeierlags fond forvaltes av et styre av andelshavere i Glommen-Mjøsen Skog lokalisert til Sør-Odal. Styret har utarbeidet forslag til stipendordning til de som tar skogfaglig utdanning.