Innbyggertorget i rådhuset på Skarnes er en møteplass og kulturarena for alle. Det skal være et sted for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommune.