Priser for barnehage

  • Pris pr mnd kr. 3000,- (fra 1. august 2024: kr. 2000,-)
  • Kost pr mnd: kr. 400,-
  • Gjentatt for sen henting av barn kr. 500,-

For delt plass betales 10 prosent i tillegg til prosentvis plass.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og blir fastsatt av Stortinget. 

Søskenmoderasjon

Du betaler 100 prosent for det eldste barnet og 30 prosent for barn nummer to. Barn nummer tre og fire er gratis.

Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke søkes om.