– Vi er glade for at Stortingets utdannings- og forskningskomité valgte å komme til Glommasvingen skole. Det ga oss en mulighet til å informere om hva vi tenker at politikere må fokusere på når det gjelder å tilrettelegge overordnede rammebetingelser for elevenes læring. Vi er en stor skole med elever fra 1. til 10. trinn, og vi opplever de samme utfordringene som mange andre skoler, og på noen områder ser vi behov for bedre rammebetingelser, sier kommunalsjef Kristin Granne.

Besøket ved Glommasvingen skole torsdag 16. februar var en del av komiteens dagsreise til Kongsvingerregionen. Etter turen til Sør-Odal reiste komiteen videre til Høgskolesenteret i Kongsvinger for å få mer informasjon om blant annet senter for digitalisering og bærekraft (Creds).

Løftet ulike temaer

Ordfører Knut Hvithammer ønsket komiteen velkommen, og ga stortingspolitikerne en innføring i Sør-Odal, demografi og utfordringer kommunen står overfor. Hvithammer gjennomgikk også prosessen som førte til at seks skoler ble slått sammen til én, og fortalte om hvordan politikken involverer seg i Glommasvingen skole, som er det desidert viktigste å lykkes med i Sør-Odal.

Kommunalsjef Kristin Granne og avdelingsleder Bjørn-Terje Eiken Nedreberg tok deretter opp trivsel, læring og motivasjon i ungdomsskolen, og pekte på utfordringer og muligheter for 8.-10. trinn. Granne ønsket å gi et tydelig signal til politikerne om rekrutteringsutfordringer, behov for praktisk tilnærming til fag og mer fysisk aktivitet inn i skolen.

Kommunalsjef trakk også fram kommunestyrets vedtak knyttet til et samskapingsprosjekt mellom blant annet FAU, elevråd, lærere og folkevalgte som et viktig punkt i det videre arbeidet for å utvikle Glommasvingen skole.

Skoleledelsen var avslutningsvis også innom stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn, samt problemstillinger skolen jobber med i forhold til inkludering.

Cornelis Monsen (trommer, 6. trinn), Ludvig Holen (gitar, 10. trinn) og Kristian Håkonssønn Aanerud (piano, 9. trinn), elever ved Kulturskolen i Odalen, sto for underholdningen for komitémedlemmene i amfiet. I tillegg bidro lærer Thomas Fullu fra kulturskolen med gitar og sang.

Fikk møte stortingsrepresentanter

Delegasjonen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité besto av Freddy André Øvstegård (SV), Elise Waagen (Ap), Lise Selnes (Ap), Margaret Hagerup (H), Maren Grøthe (Sp) og Kari-Anne Jønnes (H).

På vegne av Sør-Odal kommune og Glommasvingen skole deltok ordfører Knut Hvithammer, kommunedirektør Anita Orlund, kommunalsjef for barn og unge, Kristin Granne, nytilsatt rektor Ingrid Ulheim, samt fungerende assisterende rektor Jon Inge Maridal og avdelingslederne Kristin Jahr og Bjørn-Terje Eiken Nedreberg. Una Olsen Sætre og Chris Mikal Lauritzen-Hessen deltok på vegne av elevrådet ved Glommasvingen skole.