Feideressurser i Sør-Odal

  • Visma Flyt Skole - skoleadministrativt system. Lærere og ansatte i administrasjonen har innlogging
  • Visma Flyt Timeplan - timeplan og adnuinistrasjon av vikarer. Ansatte i administrasjonen har innlogging
  • Udir - PAS/PGS er et system for gjennomføring av sentralt utarbeidede prøver og eksamener i grunnskolen. Lærere og ansatte i administrasjonen har innlogging
  • Conexus engage - verktøy for oppfølging av kartleggingsprøver for elevene
  • NRK Skole - elever og lærere har tilgang
  • Kor arti' - digital plattform for sang og musikk
  • Viten - gratis læringsressurs i naturfag for elever i 8.-10. trinn og deres lærere
  • Kart i skolen - gratis webatlas med oppdaterte norske kart. Elever og lærere har blant annet innlogging til kartquiz
  • Fagbokforlaget - verktøy for kartleggingsprøver


Innsyn i tilganger

Alle brukere har rett til å vite hvilke persondata skolen har lagret om deg og hvem som har tilgang. Hvis du har en Feide-bruker, kan du se hvem som har tilgang her