Biblioteket har selvbetjent åpningstid utenfor de ordinære åpningstidene. Da kan du selv finne bøker, låne bøker eller hente reserverte bøker. Du bruker utlånsautomaten og får god veiledning på skjermen underveis.