Fylkesmann, Ordfører, Kjære alle sammen

På mine vandringer i naturen hender det at jeg stopper opp og tenker: Dette er Kåre Tveter! Det kan være et kaldt vinterlandskap med store hvite og uberørte flater, den arktiske himmel eller en augustkveld med det spesielle lyset som da hviler over skog og mark. Ikke mange kunstnere har bearbeidet lyset slik som Kåre Tveter. Ikke mange har hatt – og har – et så inderlig forhold til det norske lys under de forskjellige klimatiske forhold. Han henter med seg en stemning ute og tar den med inn for å gi den form på lerretet. En kunstkritiker har så vakkert uttalt at ”Det er som om atmosfære, lys og landskap møtes i en omfavnelse”. En annen snakker om Kåre Tveters ”billeddikt” og omtaler ham som en av de store poeter i norsk billedkunst. Den beste inspirasjonen finner han i det åpne landskap, der himmel og jord møtes, og hvor konturene nesten forsvinner. Jeg sier ”nesten”, for lyset må få hvile på noe. Vage, men dog gjenkjennelige former, må med for at stemningen ikke kun blir en indre opplevelse. Vi bor i et vinterland hvor snøen kan lave ned i mengder, noe som ofte skaper problemer for mange. Måkemannskapene forsøker så godt de kan å holde veier åpne, og andre fortviler ikke! Når det sner så tett at granene tynges ned mot bakken og de ellers så skarpe konturene i landskapet på en måte jevnes ut, er han lykkelig. Da finner han sine motiver. Kåre Tveters utstillingsliste er lang og spennende. Jeg har vært så heldig å få være med på noen av begivenhetene, og jeg er også den heldige eier av en del av hans vakre bilder. Hans skaperevne har alltid vært stor, og nå vil et betydelig antall av hans verker få egen bolig her i Sør-Odal, hvor kunstneren er født. Jeg har forstått at ikke hvem som helst kan kalle seg ”odøling”. Det stilles visse betingelser til stamtavlen, men siden Kåre Tveter er sikret på morssiden i 3 ledd bakover, kan han med rette si han er ”reindyrka odøling”. Jeg er meget glad for at jeg fikk komme hit i dag og være med denne store dagen for Sør-Odal. Jeg er også meget glad for at kunstneren selv er tilstede. I et intervju sa Kåre Tveter engang at han helst unngikk for mange mennesker. Han sammenliknet seg selv med trollet i skogbrynet som bare kommer frem av og til av ren nysgjerrighet. Heldigvis har nysgjerrigheten i dag vært sterk nok til å få ham ut av skogen og til å være sammen med oss en stund før han forsvinner inn mellom trærne igjen. Dette sjarmerende, gamle gårdsbruket med låven og stabburet danner en fin og velegnet ramme rundt galleriet som har fått navnet ”LYSHUSET”. Ingen har klart å fortelle meg når det ble bestemt eller hvor det stammer fra. Det er bare blitt slik! Og ikke noe annet navn kunne vel passe bedre med tanke på hva bygningen skal romme. Men ”Lyshuset” skal kaste glans over hele tunet. Etter hvert skal flere aktiviteter settes i gang; - både på låven og på stabburet. Initiativtakerne håper at dette skal bli et sted hvor både barn og voksne ikke bare får oppleve kunst, men også utprøve egne talenter. I Sør-Odal, hvor det legges stor vekt på livskvalitet, finnes allerede et rikt tilbud på mange områder. Jeg er blitt fortalt at det er 100 lag og foreninger her og at aktiviteten er stor. I dag får bygda nok et stort aktivum som jeg håper flest mulig vil finne veien til. Jeg ønsker lykke til med alle prosjekter og gratulerer Sør-Odal – og deg, Kåre, med dagen i dag.

Med dette erklærer jeg Galleriet LYSHUSET for åpnet.


Les mer om åpningen av Galleri Lyshuset:

Les mer om Galleri Lyshuset: