I samarbeid med Sør-Hedmark næringshage inviterer vi etablererkurs for deg som vil lære mer om å starte og drive egen bedrift. Kurset fører deg gjennom en etablererreise som fører til en ferdig forretningsplan.

Kursene holdes i Kongsvinger.

Etablererkurs

Kursstart: 2. april 2024 (totalt 5 kurskvelder)
Påmelding til Etablererkurs Kongsvingerregionen
Kurset koster kr 1100,-

Forkurs for innvandrere

Dette er et forberedende kurs for innvandrere og flerkulturelle som ønsker å etablere egen bedrift. Etter det forberedende kurset kan du delta på det ordinære etablererkurset som arrangeres i Kongsvinger med oppstart 2. april (se ovenfor).
Forkurset er gratis.

Påmelding til Etablererkurs for innvandrere (forkurs)

Kurskvelder:
Tirsdag 5. mars kl. 18:00-21:00
Tirsdag 12. mars kl. 18:00-21:00
Tirsdag 19. mars kl. 18:00-21:00