Kursdager:

  • 8. mars: Parforholdet - forventninger og kommunikasjon (familievernkontoret)
  • 22. mars: Tilknytning og samspill (helsesykepleier og kommunepsykolog)
  • 5. april: Amming (jordmor og helsesykepleier)
  • 19. april: Fødsel (jordmor)
  • Tidspunkt: 13.30-15.00 alle dager
  • Oppmøte: Sør-Odal helsestasjon, Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes
  • Påmelding: Send SMS til jordmor Wibeke på tlf. 474 83 840
    • Oppgi ditt navn, og om du deltar alene eller sammen med partner. Påmelding gjelder for hele kursrekken, men oppmøte er valgfritt. 

Flyer for kurs på helsestasjonen