Gratis SFO vil si at de som har deltidsplass inntil 12 timer i uken vil få denne gratis. Prisen for et heltidstilbud vil også bli rimeligere for alle.  

De som per dags dato har 12 timer gratis SFO, halv eller hel plass i 2. trinn, trenger ikke søke på nytt. Tilbudet vil bli automatisk videreført til 3. trinn.  

De som ikke har SFO i 3. trinn fra høsten 2024, men ønsker å søke om 12 timers gratis plass, må søke om plass i søknadsportalen

Endring i forskrift 

Det er Kunnskapsdepartementet som har vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 1B-4 om gratis skolefritidsordning for elever på 1., 2. og 3. årstrinn. Endringen trer i kraft 1. august 2024. 

Mer informasjon 

Du kan lese mer om SFO-tilbudet ved Glommasvingen skole på våre nettsider