Foringen er frivillig og du må dekke kostnadene selv.

Send søknad

For å få tillatelse til å fôre, må du søke Landbrukskontoret i Sør-Odal om tillatelse til kortvarig nødforing vinteren 2024. Bruk vedlagte søknadsskjema og legg ved kart (PDF, 57KB), som viser plassering av ønsket foringsplass. Søknaden sendes til Landbrukskontoret i Sør-Odal, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

Du kan også sende søknad og kart på e-post til Britt Godtlund, med kopi til postmottak.
Landbrukskontoret vil sammen med fallviltgruppa vurdere søknaden.

Lovverk

Lovverket sier at det er forbudt å fôre hjortevilt i hele landet, på grunn av fare for den smittsomme sykdommen CWD. Mattilsynet kan imidlertid gi dispensasjon til nødforing i områder der det ikke er påvist smitte av CWD. I vårt område er det så langt ikke påvist noen tilfeller. Mattilsynet kan av den grunn, for vinteren 2024, gi landbrukskontorene tillatelse til å godkjenne inntil 20 kortvarige nødforingsstasjoner for rådyr per kommune.

Vilkår for foring

  • Du kan kun fore med lokalprodusert grov-fôr og gulrot (rådyr-fordøyelsen har ikke godt av brød)
  • Fôringsplassen skal overvåkes daglig fysisk og/eller med viltkamera slik at dyr med avvikende oppførsel kan avlives og testes for CWD.
  • Du kan ikke fôre i hagen.
  • Du må fôre fram til minimum 15. april
  • Fôringsplassen skal ryddes for fôr og rester av fôr når fôringen avsluttes, og senest 25. april.
  • Hvis du oppdager skadde eller syke rådyr, skal fallviltgruppa kontaktes umiddelbart.
  • Det er forbudt å fôre villsvin. Dersom villsvin oppdages på fôringsplassen, skal dette rapporteres til viltforvalter omgående.
  • Felling av trær av osp, selje eller rogn er et bra tiltak og gir rådyrene en føde de er konstruert for å klare seg på gjennom vinteren.
  • Å tråkke veg til og fra fôringsplassen reduserer dyrenes energitap. Det er også et bra tiltak å kjøre opp løyper eller lage en trasé tråkke spor slik at dyrene enklere kan finne naturlig mat.

Les også: