Odal næringsfond skal bidra til å fremme etableringer av nye næringsvirksomheter og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord-Odal og Sør-Odal. Fondet kan også støtte felles næringsrettede tiltak i regionen.

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Juryen behandler søknader fire ganger i året.

Søk her

Neste søknadsfrist er 28. august 2024

Les mer om fondet, og send inn din søknad

Juryen består av valgte representanter fra de to kommunene, og et medlem utnevnt av Odal Sparebank med økonomisk og regnskapsfaglig bakgrunn.

Bakgrunn

Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune har samarbeidet om Odal Næringsfond siden 2021. Fondet erstatter de to kommunale næringsfondene som tidligere eksisterte i Sør-Odal og Nord-Odal.