Er bebyggelsen på din eiendom knyttet til et privat avløpsrenseanlegg, som ikke tilfredsstiller de krav som stilles til nye anlegg i dag?

I 2024 fortsetter kommunen med å sende ut forhåndsvarsel og pålegg til innbyggere uten tilfredsstillende avløpsrenseanlegg i Sør-Odal kommune, i tråd med vedtatt Tiltaksplan – opprydding i private avløpsrenseanlegg 2021 - 2027. (PDF, 1MB)

I henhold til tiltaksplanen vil det bli satt en frist på 2 år for å gjennomføre nødvendige arbeider med å utbedre avløpsrenseanlegget etter at pålegget er mottatt.

Sett fra et miljøperspektiv vil vi oppfordre deg til å starte arbeidet med nødvendige utbedringer av ditt anlegg så snart som mulig.   

Det er noen husstander i kommunen som har mottatt et forhåndsvarsel tidligere, uten at dere har mottatt et pålegg i ettertid. Disse vil få nytt varsel i forkant av pålegg.
 

Hva er private avløpsrenseanlegg?
Private avløpsrenseanlegg refererer til avløpsanlegg som ikke er tilknyttet det offentlige avløpssystemet. Dette kan inkludere private septiktanker, minirenseanlegg eller andre løsninger.

Hvorfor er oppgradering nødvendig?
Oppgradering av gamle avløpsanlegg er avgjørende for å redusere forurensning og beskytte våre vannressurser.

 

Du finner mer informasjon her: 

Hvis du har spørsmål, kan du ringe telefon:  62 96 80 00  (åningstid: 10:00-14:00) eller sende e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no


NIBIO har utarbeidet mye informasjon som gir deg veiledning om oppgradering av gamle avløpsanlegg.   
Du kan finne mye informasjon ved å besøke: