Rektor Ingrid Maria Ulheim ønsker å fratre sin stilling fra 11.03.2024. Det er forhandlet fram en avtale mellom Ingrid og Sør-Odal kommune. 

Hun er i denne perioden fram til sluttdato fritatt for arbeidsplikt både ved skolen og i Sør-Odal kommune. 

Sluttavtalen er laget for å gi skolen og kommunen arbeidsro til det beste for Ingrid, skolen og kommunen. Dette er informasjonen som både Ingrid og kommunen har blitt enige om å gi ut fra avtalen.  

Kommunen vil takke Ingrid for den innsatsen hun har gjort for skolen, de ansatte og elevene i den tiden har jobbet i Sør-Odal.  

Kommunen vil med det første sette seg ned med den gjenværende ledere ved Glommasvingen for å finne ut hvordan vi kan samarbeide for å ivareta skolens ansatte og elever. 

Endringer i skoleledelsen 

Unni Mundal har sagt ja til å være konstituert rektor fra og med i dag. 

- Jeg kan bekrefte at jeg trer inn som fungerende rektor ved Glommasvingen skole i en overgangsfase, med umiddelbar virkning. Min oppsigelse som assisterende rektor står fortsatt ved lag. Min prioritet i overgangsfasen blir å lede skolen vår gjennom den krevende tiden vi nå opplever, til beste for alle de flotte elevene og de dyktige medarbeiderne som finnes på skolen her, sier Unni.

Informasjon til ansatte 

Vi samarbeider med skolen for å sikre framtidig kapasitet i skoleledelsen, og dette arbeidet er allerede i gang.  

Vi inviterer tillitsvalgte og verneombud til møte kl. 15:00 i dag og vi ønsker et snarlig møte med FAU. 

Rekruttering av rektor 

Vi starter rekruttering av rektor på skolen umiddelbart.