Orlund har vært ansatt som øverste administrative leder i Sør-Odal kommune siden august 2021.

- Jeg vil takke Anita for innsatsen. Sør-Odal kommune mister en sterk og strategisk ressurs som vil bli savnet. Orlund er en profesjonell, erfaren og løsningsorientert toppleder. Hun har spilt på lag med oss politikere og har blant annet bidratt til å fornye politiske prosesser, sier ordfører Knut Hvithammer.

Det har vært en positiv utvikling i kommunen i løpet av disse årene.

- Sør-Odal kommune har oppnådd gode resultater mens Orlund har vært kommunedirektør. Vi har nådd 8112 innbyggere i denne perioden og det er gjort mye godt strategisk og langsiktig arbeid for å bedre tjenestene i kommunen. Orlund har også hatt fokus på næringsutvikling og bidratt til at kommunen har blitt en mer profesjonell eier av interkommunale selskaper, sier Hvithammer.