Hvert år vedtar kommunestyret ny prisliste som inneholder gebyrer og avgifter på tjenestene kommunen tilbyr til sine innbyggere. I gebyrforskriften finner du priser på tjenester innen skole, barnehage, helse, renovasjon, eiendomsskatt og mye mer.