Det innføres telerestriksjoner på kommunale veger i Sør-Odal kommune våren 2024. Telerestriksjonene gjelder fra skiltene blir oppsatt og fram til skiltene blir fjernet av kommunen. Restriksjonene trer i kraft uten videre varsel.

Her finner du oversikt over veger der det er innført telerestriksjoner fra mandag 25. mars: