Når testen pågår, vil mobiltelefoner i hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test. 

Dette skjer når nødvarselet testes

  • Testen utløses onsdag 12. juni mellom kl. 11:55-12:10.
  • Når du mottar testen, vibrerer telefonen din og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke “OK”, avhengig av hvilken type telefon og operativsystem mobilen din har.
  • Teksten i varselet kommer på norsk og engelsk. Hvilken telefontype og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelsk eller på begge språk. 

Varslingsprøven gjennomføres dermed på samme måte som testen i januar 2024 og i juni 2023.

Hvem får testen?

Testen sendes ut over mobilnettet i hele landet. Alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G-/5G-nettet, kan dermed motta testen.

Husk å oppdatere telefonen din slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert mobiltelefon, kan det hende du ikke mottar testen.

Her finner du informasjon om hvilke enheter som kan motta nødvarsel

Ønsker du ikke å motta testen?

Hvis du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12:00 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.