Kriterier for tildeling av midler til samfunnshus og grendehus 2024

Søknad

Samfunnshusene og grendehusene sender søknad med budsjett, årsregnskap og oversikt over aktiviteter gjennom året. Det vil så innkalles til et felles møte for fordeling av midlene.

Tildeling

Til tildeling av midler til samfunnshus og grendehus har Sør-Odal kommune kr. 300.000 for utbetaling i 2024.

Følgende må være vedlagt søknaden:

  • Årsbudsjett
  • Årsregnskap
  • Aktivitetsplan

Søknaden sendes til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes eller til postmottak@sor-odal.kommune.no

Søknadsfrist: 1. juni 2024