Jubileumsmarkering i regi av Sør-Odal kommune

I anledning Tveters 100-årsjubileum ble det bestemt at Sør-Odal kommune ville markere dette gjennom hele jubileumsåret 2022, samt deler av 2023. Det ble satt ned en jubileumskomite bestående av representanter fra Sør-Odal kommunes administrasjon og politisk, Innlandet fylkeskommune, frivillighet og personer med kunstfaglig bakgrunn.

Hovedmålsettingen med 100-årsfeiringen var at enda flere, spesielt yngre generasjoner, skulle bli kjent med Kåre Tveter, både som kunstner og menneske. Vi hadde et ønske om å skape nasjonal og regional oppmerksomhet rundt kunstneren, og å skape varige verdier for kjennskap og kunnskap om kunstneren.

Logo for jubileet

 

Samarbeidspartnere

Sør-Odal kommune gikk selv inn med arbeidskraft, billedsamling, galleri, kontakter og to vedtak på til sammen kr. 600.000,- i kommunestyret.
Odal Sparebank og Innlandet fylkeskommune bidro med til sammen kr. 350.000,-
Statsforvalteren i Innlandet bidro med en representant i jubileets arbeidsutvalg.
Det var viktig for jubileet at vi hadde gode og sterke samarbeidspartnere med på laget.
 

Logo for sør-odal kommune. odal sparebank, innlandet fylkeskommune

 

Andre viktige samarbeidspartnere

Dette er langvarige og nyere samarbeidspartnere som er med på å løfte jubileet, formidlingen av Kåre Tveter og Galleri Lyshuset. Slike samarbeid og kontakter blir viktige også i videre utvikling av galleriet.

 • Trond B. Olsen, styremedlem i stiftelsen Lyshusets billedsamling, forlegger og kunstkonsulent.
 • Anny Fremmerlid, førstelektor kunsthistorie UiO, kurator, forfatter.
 • Øivind Storm Bjerke, kunsthistoriker, museumsleder, professor i kunsthistorie UiO, kunstkritiker i Klassekampen, foredragsholder, kurator, forfatter.
 • Stian Berger, ved Melkeveien designkontor. Design av ny bok, trykksaker til utstillinger og annen rådgiving rundt jubileet og Tveterprodukter.
 • Galleri Lyshusets venneforening, som bisto med arbeidskraft, midler, ideer og stor dugnadsånd.
 • Tveters familie, hans tre barn Jarle Bror, Berit og Runa.

 

Målsettinger

Det ble utarbeidet et hovedmål i tillegg til flere undermål/ambisjoner. I kommunikasjonsstrategien  (PDF, 7MB)ble målene samlet i tre strategier: Tveter for alle, Tveter for unge og Tveter for framtiden.

Hovedmål: Enda flere, og spesielt yngre generasjoner, skal bli kjent med Kåre Tveter, både som kunstner og menneske.

Forside strategidokument

 

Tveter for alle

Under jubileumsmarkeringen skal det jobbes med å skape varig kjennskap og kunnskap om Kåre Tveter både lokalt og nasjonalt.

Markeringen skal nå bredt og appellere til alle lag av befolkningen. Det er viktig at Tveter 100 år oppleves som relevant og tilgjengelig for alle.

I tillegg til jubileumskomiteens egne arrangementer og prosjekter, vil det oppmuntres til, og legges til rette for, at private aktører lokalt og nasjonalt markerer jubileet.

Tveter for unge

Historien forteller at Tveter tegnet bestefaren på gråpapir da han var 4-5 år gammel, og viste tydelig at han hadde talent allerede da. Ofte satt han ved kjøkkenbordet med papir og blyant og tittet utover Glomma, og etter skolen gikk han mye alene i skogen. Som 12-åring syklet han fra Skarnes til Nasjonalgalleriet i Oslo for å oppleve de store mesterne.

Tveter 100 år skal bidra til at barn og unge blir kjent med Kåre Tveter, både som kunstner og menneske. Markeringen skal også skape interesse for kunstfaget, og oppmuntre til barn og unges egen kreativitet

 

En gruppe barn studerer et portrett av Kåre Tveter

Tveter for fremtiden

Jubileet skal skape varige verdier rundt Kåre Tveter. Det skal jobbes med prosjekter som etterlater seg fysiske og historiske verdier for ettertiden.

Som en del av Tveter 100 år, skal Kåre Tveter Galleri Lyshuset og det tilhørende kulturtunet videreutvikles og tilrettelegges for økt bruk og interesse.

Forside boka Tveter: mellom verdener

25. januar

Koronarestriksjoner gjorde at vi ikke kunne åpne jubileumsåret med den kraften vi hadde sett for oss. I stedet ble det produsert digitale hilsninger som ble delt på nettsiden for jubileet. Nettsiden ble lansert 25. januar, på det som ville vært Tveters 100-årsdag, og planlagt startdato for markeringen.

Heldigvis kunne resten av jubileet gjennomføres som planlagt.

Skjermdump av jubileets nettside

Markedsføring

I samarbeid med Kurér grafisk ble det utarbeidet en logo for jubileumsåret.

Logoen skulle være enkel og formidle budskapet tydelig. Det ble tatt utgangspunkt i Tveters egen signatur og Tveters gjenkjennbare fargepalett.

Sør-Odal kommune hadde allerede en egen fargeprofil basert på Tveters farger, og det var disse som ble tatt i bruk ved utforming av logo og annet markedsføringsmateriell.

Skjermbilde av fargeprofil for sør-odal kommune Bannere som henger i alle lyktestolper over brua på Skarnes

Skjermbilde av logoen med og uten farger, samt med og uten strekfiigur

Nettside

Under domenet www.tveter100år.no ble det lansert en nettside for jubileet. Nettsiden er utført som en «one-pager». Det vil si at all informasjon ligger på én side, og man kan nå den informasjonen man søker ved å skrolle seg igjennom siden eller ved å trykke på snarveiene i menyen.

Nettsiden ga info om jubileumsåret, Kåre Tveter, program for jubileumsfeiringen, samt en en fast oppdatering kalt "Ordføreren presenterer ukas bilde".

Skjermdump fra jubileets nettside

Mellom verdener

En viktig del av jubileumsmarkeringen var å skape varige verdier rundt Kåre Tveter. Ideen om en bok ble lansert tidlig i planleggingen, og endte til slutt opp med et prakteksemplar av en komplett bok om kunstneren Kåre Tveter.

Første del av boka er viet til det personlige, med tekstbidrag fra personer som hadde en egen tilknytning til Kåre Tveter. I andre del av boka er det det kunstfaglige som står i sentrum, og kunstnerens totale grafiske produksjon er med.

I Mellom verdener får vi stifte bekjentskap med både kunst og kunstner gjennom ordene til de som kjente ham, de som møtte ham og de som beundret ham. Ikke minst får vi gjennom bildene kjenne den helt spesielle følelsen av Kåre Tveters kunst – landskapet som fanger, stillheten som fengsler, og lyset som bergtar.

Fra boka Mellom verdener Fra boka Mellom verdener

Boka ble lansert på innbyggertorget i rådhuset på Skarnes 30. mai 2022.

Ved lanseringen deltok forlegger Trond B. Olsen (Art Pro forlag), forfattere Anny Fremmerlid og Øivind Storm Bjerke og Sverre Eier (tidligere leder av Børli-stiftelsen, og Tveters nevø).

Fremmerlid og Storm Bjerke diskuterer boka på lanseringen

Jubileumsutstilling: Skogmuseet, Elverum

Utstillingen på Skogmuseet hadde fokus på Kåre Tveters oljemalerier. Utstillingen ble kuratert av Øivind Storm Bjerke.

Utstillingsrom med et stort mørkt oljemaleri i fokus

Jubileumsutstilling: Galleri Lyshuset, Skarnes

Utstillingen i Lyshuset hadde fokus på Kåre Tveters kunst på papir. Akvarellenes vare, flytende uttrykk og silketrykkenes mer presise former representerer Tveters unike evne til å uttrykke essensen i landskapene han var så knyttet til. Utstillingen viste motiver fra elvelandskap og skogkledde åser, og fra de arktiske områdene på Svalbard. Utstillingen ble kuratert av Anny Fremmerlid.

Monter med glassdører som viser skisser i duse pastellfarger Inne på Galleri Lyshuset. Blåmalt vegg med innrammede, lyse akvareller

Utstilling: Morten Krogvold

Kåre Tveter og Morten Krogvold var nære venner og jaktet begge på det perfekte lyset. I anledning jubileet ble Morten invitert til å holde en utstilling med portretter av Kåre, samt andre motiver.

På utstillingens åpningsdag holdt han i tillegg et foredrag inne på Låvegalleriet på kulturtunet.

Låvegalleriet med publikum sett bakfra. Morten i front. To innrammede foto med portrett av Kåre Tveter henger på veggen i Lyshuset.

Utstilling: Telemark kunstmuseum

Telemark kunstmuseum på Notodden lånte store deler av stiftelsens samling til sin markering av jubileumsåret.

Oversiktsbilde av utstillingen på telemark kunstmuseum
Foto: Telemark kunstmuseum

Utstilling: Tveter og ordet. Avsluttende jubileumsutstilling

Åpning v/ Jan Erik Vold 13. mai kl. 14.00

Årets utstilling tar utgangspunkt i Tveters forhold til ordet. Tveter var selv opptatt av poesi, og hans kunst inspirerte poeter. Vi dedikerer et rom til bilder og tekster fra Tveters samarbeider med norske diktere. I tillegg kan du se verker som aldri tidligere er vist offentlig, unike julehilsener fra Tveter til venner, lokale motiver fra Odalen og Østlandet, strektegningene fra boka Heilt Odøling i nytt lys, samt en og annen overraskelse.

Vi ønsker hjertelig velkommen til en jubileumsutstilling som viser bredden og kvaliteten i Tveters kunstnerskap, samtidig som du blir kjent med forbindelsen mellom vår egen lysets maler og noen av Norges største diktere og poeter.

Utstillingen er kuratert av Øivind Storm Bjerke

Plakat for utstillingen

Popup-utstilling

Galleri Lyshusets venneforening arrangerte popup-utstilling på Parken kjøpesenter for å promotere jubileet og bokutgivelsen, og for gjøre Kåre Tveter tilgjengelig for kommunens innbyggere en helt vanlig lørdag formiddag. Utstillingen ble godt tatt i mot av de handlende, og det ble til og med solgt to bilder.

Medlem i venneforeningen viser fram Tveterbilder til forbipasserende Venneforeningen snakker med folk inne på parken kjøpesenter

Dokumentering og bevaring

I opptakten til jubileumsåret ble hele stiftelsens billedsamling fotografert av profesjonell kunstfotograf, Thomas Widerberg. I tillegg sørget vi for å fotografere bilder fra venneforeningens samling og bilder innlånt fra private.

Bildene ble brukt som grunnlag for boka Mellom verdener, og danner i tillegg et verdifullt arkiv for Galleri Lyshuset og Sør-Odal kommune. Denne oversikten blir viktig for videre arbeid med, og formidling av, Kåre Tveters kulturarv.

Fotograf tar bilde bak sort teppe som holdes opp av en frivillig Fotograf tar bilder av lyshusets billedsamling

Lokalmiljø og handelsstand

Det var viktig for oss at hele kommunen tok eierskap til jubileet, og at også handelsstanden bidro på de måtene som var mulig.

Vi produserte profileringsmateriale som butikkene i Skarnes sentrum tok i bruk. Det ble etterhvert tydelig at det var et jubileum på gang i kommunen. Vår samarbeidspartner Odal Sparebank brukte jubileet og jubileets logo i sine lokaler og på trykt materiell gjennom hele året.

Roll-up med logo for jubileet plassert foran inngangen til Eurospar Skarnes Bilde av Tveter stilt ut i vinduet til biblioteket

Samarbeidspartner Odal Sparebank

Odal Sparebank var stolt samarbeidspartner for Tveter 100 år og brukte jubileets logo i sine lokaler og på trykt materiell gjennom hele året.

Odal Sparebank har også vært en viktig samarbeidspartner og bidragsyter for Galleri Lyshuset utenfor jubileumsåret.

 

Skjermdump fra Facebook innlegg av Odal Sparebank 

Skjermdump Facebookinnlegg fra Odal Sparebank

Sentrumsutstilling

I samarbeid med Galleri Lyshusets venneforening ble det hengt opp bilder i vinduene til butikker, bank og bibliotek i Skarnes sentrum.

Tanken var at en «sentrumsutstilling» ville gjøre Tveter tilgjengelig også utenfor galleriet, og gi innbyggerne i kommunen et møte med Tveter i hverdagen.

Sammen med bildene hang jubileets logo, samt en plakat med info om jubileet og sentrumsutstillingen.

Tvetertrykk utstilt i butikkvindu

Plakat for entrumsutstillingen

Tveterblå

I anledning jubileumsutstillingen på Skarnes ble det hentet fram en egen Tveterblå i samarbeid med en tidligere trykker av Tveters serigrafier. Tveter er gjerne kjent for sine duse pasteller, men ofte brukte han også mørkere nyanser i fremstillingen av lyset i motivene sine. Fargen er hentet fra en original pantone-kode brukt i trykkingen av Tveters grafikk.

Fargen pryder nå to vegger i galleriet, og fremhever de lyseste bildene på en helt ny måte.

Tveterblå har NCS-kode S5030-R90B

Frivillighet

Frivillighet har vært viktig for at jubileet kunne gjennomføres i ønsket omfang. Kåre Tveter Galleri Lyshusets venneforening har vært aktive og verdifulle ressurser gjennom hele jubileumsåret.

Frivilligheten er har bistått med dugnader, med hjelp under arrangementer og med egne arrangementer i frivillig regi. I tillegg har venneforeningen bidratt økonomisk til både jubileets arrangementer og kunstskole for barn og unge. Kunstskolen ble gitt som en jubileumsgave til barn og unge i Sør-Odal kommune.

Frivillige holder på med maling inne på galleriet Frivillige holder på med snekring inne på galleriet

Barn og unge: Kunstlab i høstferien

En jubileumsgave til barn og unge i Sør-Odal kommune

I anledning Tveter 100 år ville Lyshusets venneforening gi en gave til barn og unge i Sør-Odal. Gaven ble en tredagers kunstlab i høstferien. Her fikk barn og unge gå i Tveters fotspor ved Damlitjennet, og prøve seg på ikke bare akvarellmaling, men flere ulike former for kunstuttrykk. Kunstlaben ble avsluttet med en kunstutstilling som ungdommen selv arrangerte inne på Låvegalleriet ved Lyshuset. Ved Damlitjennet fikk de male samme motiv som Tveter en gang malte i oljemaleriet «Myr og tjenn».

Kunstlab ble ledet av kunstnerne Silje Eugenie Strande Øktner og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget og gjennomført som et samarbeid mellom kunstnerne, venneforeningen og Sør-Odal kommune/Tveter 100 år.

Guro og Silje har lang erfaring med workshops for blant annet UKM og den kulturelle skolesekken.

- Vårt mål for Kunstlab er å vise og lære bort kunstens muligheter til ungdommene. Kunst kan være en egen form for refleksjon som virker annerledes enn andre uttrykksmåter. I kunst kan både kropp, bevegelse, stemme, materialer, rom og språk være materialene. Vi ønsker at ungdommene skal få opp øynene for sine egne inntrykk av fenomener i verden, og lære hvordan de kan skape dem om til egne performative eller materielle uttrykk. Vi vil vise ungdommen hvordan hele verden er en scene og at vi kan leke med hvordan vi iscenesetter virkeligheten med kunstneriske virkemidler. Silje og Guro.

Ungdom med ryggen til sitter ute og maler Oljemaleri av Damitjennet i høstfarger

Barn og unge: Barnas dag på Odalstunet

Siste helga i august arrangerer Anno museum og Odalstunet det populære arrangementet «barnas dag».

I år ble Tveter 100 år markert med et malerverksted hvor barna kunne male sitt eget Tveterbilde på helt ekte akvarellpapir.

Representanter fra Lyshusets venneforening,

Sør-Odal kunstforening og Sør-Odal kommune var tilstede for å veilede og inspirere barna til å lage sine egne kunstverk.

Barn og unge: Barnehageutstilling på biblioteket

Barnehagene i Sør-Odal jobbet med kunst inspirert av Kåre Tveter og viste fram verkene sine i en stor utstilling på Sør-Odal bibliotek.

Utstillingen ble åpnet av ordfører Knut Hvithammer på en barnevennlig vernissasje med godt oppmøte.

 

Malerier malt av barnehagebarn Malerier malt av barnehagebarn

Stjernene trenger lys for å skinne -et møte mellom Kåre Tveter og Hans Børli

Hva skjer på et møte mellom lysets maler Kåre Tveter og skogens dikter Hans Børli? Det fikk en fullsatt sal på Skogtun oppleve 7. desember 2022.

 • Manus: Hans Ludvig Fredheim
 • Kåre Tveter: Sten Bjørge Skaslien Hansrud
 • Hans Børli: Nils Oscar Ottesen

Forestillingen ble vist på Skogtun på og i Eidskog Rådhus.

Heidi Hitland innledet forestillingene med et lite foredrag om Kåre Tveter og Tre Skalder medvirket med en egen avdeling musikk.

Forestillingen var et samarbeid mellom Teater i Glåmdal og Sør-Odal kommune/Tveter 100 år.

 • Teatertablå av Hans Ludvig Fredheim
 • Med: Sten Bjørge S. Hansrud og Nils Oscar Ottesen
 • Regi og lyd: Øivind Roos
 • Scenografi/kostyme/rekvisitt: Mette J. Skogbakken
 • Lys: Åse Lukerstuen
 • Markedsdesign: Lars Ovlien

Skuespillerne portretterer Tveter og Børli på scenen

Musikk ved Glomma

Musikk ved Glomma er en lokal festival for klassisk musikk. I anledning Tveter 100 år satte de opp en kveld med bilder, poesi og musikk.

Et utvalg Tveter-kunst ble vist på storskjerm akkompagnert av poesi, ved Raghild Pekeberg og cello, ved Ellen Flesjø. En ganske annerledes og stemningsfull kunstutstilling.

 

Ellen Flesjø spiller cello på scenen med et Tvetermaleri på projektor i bakgrunnen

Strøm kirke og Tveters veggmaleri

Strøm kirke og menighet ville også markere 100-årsjubileet for Kåre Tveter.

I gravkapellet/bårehuset like ved Strøm kirke finnes et kunstverk signert Kåre Tveter som svært få har sett! Veggmaleriet i gravkapellet ble laget allerede i 1961 og kirken åpnet lokalet slik at sør-odølinger og andre interesserte fikk muligheten til å se det vakre kunstverket.

I et samarbeid mellom Sør-Odal kommune, kirken i Odalen og Strøm menighet ble bildet i gravkappelet restaurert i jubileumsåret.

Tveter 100 år ble markert ved en gudstjeneste med sokneprest Einar Gelius. Ordfører Knut Hvithammer holdt en tale og Kåre Tveters barnebarn, Lasse Tveter Solbu, spilte flygel. Etter gudstjenesten ble det lagt ned blomster på Kåre Tveters grav.

Stort veggmaleri av jesus og dispilene på veggen i bårehuset

Og mye mer

I tillegg til arrangementene og aktivitetene i regi av, eller i samarbeid med jubileumskomiteen og Sør-Odal kommune, var det flere som markerte Kåre Tveters 100-årsjubileum. Noen i form av enkle samarbeid hvor kommunen bidro med utlån av bilder eller arbeidskraft, og andre på eget initiativ og gjennomføring.

 • Skarnes speidergruppe hadde Tveter som tema på en overnatting, og laget disse flotte akvarellene med inspirasjon fra Tvetermotiver.
 • Kommunestyret i Sør-Odal ble invitert til egen visning av jubileumsutstillingen med foredrag av samarbeidspartner for jubileet og galleriet; Øivind Storm Bjerke.
 • Lesekiosken som åpnet på Skarnes stasjon i jubileumsåret ble dedikert til Kåre Tveter med et dikt av Hans Børli.
 • Almanakk for Norge har eksistert siden 1644, og i 2022 markerte også de Tveterjubileet. Temaartikkelen i årets utgivelse omhandlet bildekunstneren Kåre Tveter, og var skrevet av Anny Bo Fremmerlid.
 • Boklansering og stor utstilling på Galleri Polaris i Oslo.
 • Arrangement ved Line Heldt/Heldt tre- og tekstildesign i deres lokaler ved Odals Værk. Utstilling og foredrag ved varaordfører Heidi Hitland. Bilder innlånt fra Galleri Lyshuset.
 • Lansering av rødvin med Tvetermotiv på etiketten

Veien videre

I anledning Tveters 101-årsdag var vi så heldige å få besøk av kulturminister Anette Trettebergstuen og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen. De hadde mange gode ord å si om både Tveter og jubileet, og nå starter jobben med videre utvikling av Galleri Lyshuset og kulturtunet.

Kulturminister, ordfører og ass. statsforvalter poserer med et trykk av Tveter

Et av jubileets mål var å skape varige verdier rundt Kåre Tveter.

Som en del av Tveter 100 år, skal Kåre Tveter Galleri Lyshuset og det tilhørende kulturtunet videreutvikles og tilrettelegges for økt bruk og interesse.

Helt på tampen av jubileumsåret ble det satt i gang et planlagt og stort prosjekt for oppgradering av uteområdet ved Galleri Lyshuset og kulturtunet. Det er trinn 2 som nå gjennomføres, og det skal være ferdig i løpet av våren 2023. Da er det plantet et stort antall trær og frukttrær, samt gjort forbedringer rundt inngangsparti og anlagt nye stier.

Kåre Tveter har fått mye oppmerksomhet under jubileumsåret, både lokalt og nasjonalt. Det blir viktig å holde Tveter relevant og bygge videre på denne lokale og nasjonale interessen i årene etter jubileet.

Gul gravemaskin graver utenfor galleriet

Flere bilder