Elena Abessinova: 2023

Rose Marie Karlsen: 

Julianne Lerdalen: 2022, 2021

Svein R. Karlsen: 2016

Wanda Hareim: 2016

Karl Erik Harr: 2015

I tillegg kommer kunstforeningens mange utstillinger