I 2022 og deler av 2023 markerte Sør-Odal kommune Kåre Tveters 100-årsjubileum gjennom et omfattende program som inkluderte kunstutstillinger, konserter, foredrag, og andre kulturelle aktiviteter. Jubileet hadde som hovedmål å øke bevisstheten om Kåre Tveter som både kunstner og person, spesielt blant yngre generasjoner.