Jubileumsutstilling 18. juni til 28. august 2022

I 2022 og 2023 markerte vi Kåre Tveters 100-årsjubileum. I 2022 hadde jubileumsutstillingen fokus på Tveters kunst på papir. 

Tveter 100 år: Velkommen til jubileumsutstilling i anledning markeringen av Kåre Tveters 100-årsjubileum.

Utstillingen i Lyshuset har fokus på Kåre Tveters kunst på papir. Akvarellenes vare, flytende uttrykk og silketrykkenes mer presise former representerer Tveters unike evne til å uttrykke essensen i landskapene han var så knyttet til. Utstillingen viser motiver fra elvelandskap og skogkledde åser, og fra de arktiske områdene på Svalbard.

Utstillingen kurateres av Anny Fremmerlid.

Åpning 18. juni 2022

  • Musikalsk innslag ved Erik Lukashaugen
  • Utstillingen åpnes av Statsforvalter Knut Storberget.
  • Om utstillingen ved kurator Anny Fremmerlid
  • Om boka Mellom verdener ved forlegger Trond B. Olsen
  • Ordfører Knut Hvithammer, varaordfører Heidi Hitland, Odal Sparebank

Utstillingen åpnes 18. juni kl. 12.00 og står til 28. august.

I tillegg blir det salg av den helt nye boka, Mellom verdener. Du kan lese mer om boka her: https://www.lyshuset.no/mellomverdener

Kåre Tveter (1922 – 2012) studerte på Kunstakademiet i Oslo 1954-1957. Han fikk sitt gjennombrudd i en alder av 43 år, med innkjøp til Nasjonalgalleriet i 1965. Hans mest kjente arbeider henter sine motiver fra elvelandskapet og skogsområdene han kjente fra oppveksten i Sør-Odal, og som han vente tilbake til gjennom hele sitt skapende liv. Fra 1984, da han besøkte Svalbard for første gang, ble inntrykk fra det arktiske området en vesentlig del av hans motivkrets. Tveter beveger seg i sin kunst langt ut i abstraksjon, men gir aldri slipp på sitt motiv.

Tveter bygger sine komposisjoner på kontraster mellom lys og mørke som spenner fra dramatiske møter mellom svart og hvitt, til små nyanser der det nesten ikke er mulig å skille ut enkeltformene. Opplevelsen skifter mellom en følelse av nærsynt betraktning av unnselige detaljer og det store og voldsomme i naturen.

Hans kunst evner å gi en sterk fornemmelse av den særegne lokale egenart ved et landskap, samtidig som det har en aura av noe opphøyd og uberørt over seg. Denne spenningen mellom ulike poler i hans kunst gir bildene deres intensitet, og peker på at den kunstnerisk og idemessig beveger seg i et spenningsfelt mellom verdener, mer enn at den gir et presist bilde av en bestemt verden og en statisk tilstand.

I sine bilder løfter han frem fargene og lysets stemningsskapende virkninger, med en utpreget sans for motivenes stofflige kvaliteter. Han regnes som en fornyer av akvarellkunsten i nordisk sammenheng. Tveter har også en betydelig produksjon av grafisk kunst der opplevelsen av naturformene forenkles til presise former.

Kåre Tveter opprettet to stiftelser som forvalter viktige deler av hans kunst. Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen i Longyearbyen på Svalbard ble opprettet i 1994 og Stiftelsen Lyshusets Billedsamling på Skarnes i 2002. I anledning Tveters hundreårsjubileum vil det i regi av stiftelsene være utstillinger på Lyshuset på Skarnes, Norsk Skogmuseum på Elverum og i Longyearbyen. Alle tar utgangspunkt i kunstverkene som er samlet i stiftelsene.