Plakat for utstillingen Tveter og ordet

Utstilling tok utgangspunkt i Tveters forhold til ordet. Tveter var selv opptatt av poesi, og hans kunst inspirerte poeter. Vi dedikerte et rom til bilder og tekster fra Tveters samarbeider med norske diktere. I tillegg kunne du se verker som aldri tidligere var vist offentlig, unike julehilsener fra Tveter til venner, lokale motiver fra Odalen og Østlandet, strektegningene fra boka Heilt Odøling i nytt lys, samt en og annen overraskelse.

Jubileumsutstillingen viste bredden og kvaliteten i Tveters kunstnerskap, samtidig som du kunne bli kjent med forbindelsen mellom vår egen lysets maler og noen av Norges største diktere og poeter.

På åpningsdagen 13. mai kl. 14.00:

  • Velkommen ved ordfører Knut Hvithammer
  • Kurator Øivind Storm Bjerke forteller om utstillingen
  • Utstillingen åpnet av Jan Erik Vold
     

Brosjyre for utstillingen (PDF, 295KB)