Årets utstilling tar utgangspunkt i Tveters forhold til ordet. Tveter var selv opptatt av poesi, og hans kunst inspirerte poeter. Vi dedikerer et rom til bilder og tekster fra Tveters samarbeider med norske diktere. I tillegg kan du se verker som aldri tidligere er vist offentlig, unike julehilsener fra Tveter til venner, lokale motiver fra Odalen og Østlandet, bildene fra boka Heilt Odøling i nytt lys, samt en og annen overraskelse.

Vi ønsker hjertelig velkommen til en jubileumsutstilling som viser bredden og kvaliteten i Tveters kunstnerskap, samtidig som du blir kjent med forbindelsen mellom vår egen lysets maler og noen av Norges største diktere og poeter.

Åpningsdagen – 13. mai kl. 14.00

Velkommen v/ ordfører Knut Hvithammer

Kurator Øyvind Storm Bjerke forteller om utstillingen

Utstillingen åpnes av Jan Erik Vold