Styret i KTGLV består av følgende personer:

Leder: Elisabeth Arntzen
Nestleder: Ragnhild Moe Pekeberg
Styremedlem: Marianne Jenssen
Kasserer: Anne Berit Martinsen
Sør-Odal kommunes rep.: Henriette Eriksen
Varamedlem: Karen Hancke
Varamedlem: Hilde Kristin Korbøl

Revisorer: Sissel Vestli og Turid Runden
Valgkomite: Hans Eivind Bjørnstad (leder), Terje Vindenes og Kjersti Strøm Gjermundrød