Helsestasjonene er kommunens tilbud til alle barn I aldersgruppen 0-5 år. Tilbudet er gratis. Helsestasjonene ønsker å være et sted hvor foreldrene kan henvende seg med små og store problemer i hverdagen.

Veiledning og oppfølgning fra helsestasjon foregår ut ifra foreldre og barns behov, individuelt og i grupper.

Vi gir tilbud om:

 • Hjemmbesøk
 • Helseundersøkelser, helseopplysning, veiledning og rådgivning om barns utvikling.
 • Veiledning og støtte i foreldrerollen
 •  Barnevaksinasjonsprogrammet
 • Barselgrupper sammen med jordmor, for å etablere nettverk med foreldre i samme situasjon
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til støtte og hjelp til barn/familier med spesielle behov, herunder habilitering/rehabilitering av barn med kroniske sykdommer og funksjonshemming

Sykehuset sender fødselsmelding til din helsestasjon etter utreise fra sykehuset, og du vil bli kontaktet av helsestasjon med tilbud om hjemmebesøk så fort vi har mottatt meldingen. Dersom det tar lang tid før helsesykepleier ringer kan du ta kontakt med oss på tlf: 62 96 81 80

Hva kan du/dere forvente av oss:

 • At vi skal ta deg/dere på alvor og at du/dere skal bli møtt med respekt og likeverd
 • At vi hører på dine/deres synspunkter
 • At våre tjenester utføres i hendhold til krav om faglig forsvarlighet og god praksis
 • Taushetsplikten blir overholdt
 • Vi handler dersom barn lider nød eller har det vanskelig

Hva håper vi på:

 • At du/dere har tillit til oss slik at dere kan drøfte de vanskelige temaene med oss
 • At dere får den hjelpen dere trenger.

Hva forventer vi av deg:                        

 • At du/dere møter til avtalt time eller sier fra i god tid dersom timen ikke passer
 • At du/dere bruker fastlege ved sykdom/behandling
 • At du/dere sier ifra dersom du/dere ikke er fornøyd med oss

Våre ansatte er helsesykepleier, jordmor og lege, i tillegg samarbeider vi tett med bl.a fysioterapeut, barnevern og psykiatrisk team i kommunen.

Faste tilbud

Hjemmebesøk

Tilbys alle innen 2 uker etter fødsel

6 uker

Med lege og helsesykepleier

Barselgruppe 1

Gruppe  jordmor

Barselgruppe 2

Gruppe helsesykepleier

3 mnd

Konsultasjon helsesykepleier. Vaksine

4 mnd

Gruppe fysioterapeut og helsesykepl.

5 mnd

Konsultasjon helsesykepl.  Vaksine

6 mnd

Med lege og helsesykepleier

8 mnd

Gruppe med tannpleier og helsesykepl.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepl..

12 mnd

Med lege og helsesykepl.  Vaksine

15 mnd

Konsultasjon  helsesykepl.  Vaksine

18 mnd

Gruppe med tannpleier

2 år

Konsultasjon med helsesykepleier

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier

I tillegg tilbyr vi egne foreldrekurs. Se kommunens hjemmeside, Sør – Odal helsestasjon på facebook eller ta kontakt med helsestasjon for mer informasjon om foreldrekurs.