Norsk

 • LOGOS  - med rapport som beskriver resultatene
 • Carlstens leseprøve – beskriv resultatene
 • Ordkjedetesten – beskriv resultatet
 • Diktatprøver/rettskrivingsprøver (velg det dere har og bruker på skolen) – beskriv resultatet
 • Språk 6-16 – skåres og analyseres
 • 20 spørsmål om språkferdigheter – skåres og analyseres

Matematikk

 • Alle teller – m/rapport som beskriver resultatene
 • M-prøven – skåres og analyseres
 • Bjørn Myhres kartleggingsprøve (ungdomsskolen ) – skåres og analyseres
 • LOC-prøven – skåres og analyseres
 • Div. prøver fra mat.verket som brukes – beskriv resultatene

Engelsk

 • Beskriv elevens fungering ut fra klassens nivå/trinnets kompetansemål.
 • Bruk evt. div. prøver fra ”Arbeid med ord”

Sosial kompetanse

 • ADDES-permen. En idéperm til bruk for elever med konsentrasjonsvansker og aktivitetsforstyrrelser i skolen. Ideer fra permen kan brukes i samarbeid med PPT og skole i førhenvisningsarbeidet.

Se også på Udir sine sider om læringsmiljø og klasseledelse. Her finner du ideer til observasjonsskjema.