Sør-Odal

  • Glommasvingen skole, 1.-7. trinn: Bente Sandholt
  • Glommasvingen skole, 8.-10. trinn: Line Ruud  
  • Barnehager i Sør-Odal: Grethe Tuhus Bråthen
  • Logoped barnehage og skole: Marthe Kirkeslett

Nord-Odal

  • Garvik skole: Anita Løken
  • Sand sentralskole: Anita Løken
  • Nord-Odal ungdomsskole: Anita Løken
  • Barnehager i Nord-Odal: Grethe Tuhus Bråthen
  • Logoped barnehage og skole: Kari Engen Trøftmoen