Odali startet som en kantine for ansatte i rådhuset, der deltagere i introduksjonsprogrammet på Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter(GIV) kunne ha arbeidstrening og opplæring i norsk på arbeidsplassen. Målet var at den enkelte deltager lettere kunne komme ut i ordinært arbeid, til det beste for seg og sine.

Det ble etablert et samarbeid med HR og NAV i Sør-Odal kommune, og Odali ble en plass der språk, kultur, kunnskap og vennskap kunne forenes. Ansatte fikk gode luncher og møte-mat, og deltagere fikk opplæring og videreutvikling på sine individuelle mål. Nå har vi utviklet Odali videre fra kantine til kafé. Målet med Odali er å få folk ut i arbeid, og gi dem en så normal hverdag som mulig. Her skal det være en trygg arena for en snill retur, eller inngang til arbeidslivet.

Kommunen har fått støttemidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Erasmus+, til etableringen av Odali.