Nei, aktivitetsskolen er utenom skoletid. Vi liker å kalle det kommunens eget fritidstilbud.