Det er voksne aktivitetsledere på aktivitetsskolen, oftest tilknyttet det frivillige laget/foreningen som har ansvar for aktiviteten. Du vil også møte noen unge aktivitetsledere som hjelper til - de er de samme fra gang til gang, og noen du sikkert blir godt kjent med.