Per januar 2024 er aktivitetsskolen på tirsdager kl. 17.30-18.30