UngOdal skal koordinere fritidstilbud for barn og unge i Sør-Odal kommune.

Sør-Odal kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Barne-, unge- og familiedirektoratet til å utvikle en arbeidsmodell som skal bidra til å på god måte koordinere, tilrettelegge og synliggjøre fritidstilbudene til barn og unge i kommunen.

Det jobbes per nå med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å beskrive hvorfor trygge, sosiale, skapende, fysiske og organiserte fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges psykiske og fysiske helse.