Slik går du fram:

1. Du må vente på byggetillatelse fra oss før du starter å bygge

2. Husk å bruke kvalifiserte fagpersoner ved behov

3. Lykke til med byggingen! :)

Har du fått byggetillatelse?

Husk at byggetillatelsen kun gjelder for nøyaktig det du har beskrevet i den godkjente søknaden. Byggetillatelsen gjelder i 3 år . Det betyr at du må sette igang byggearbeidene i løpet av disse tre årene.

Har du fått avslag?

Sier vi nei til byggeprosjektet ditt, må du sette deg inn i hvorfor de sier nei. Du har muligheten til å:

  • endre på prosjektet for så å nabovarsle og søke på nytt
  • klage på vedtaket innen 3 uker

Hva gjør jeg om jeg oppdager nye/ukjente forhold på eiendommen etter at jeg har fått byggetillatelse?

Hvis du oppdager noe som kan påvirke byggetillatelsen, må du stoppe byggearbeidet umiddelbart til situasjonen er avklart. Dette kan for eksempel dreie seg om at du etter første spadetak oppdager kulturminner eller arkeologiske funn som har vært skjult under jorda.