Slik går du fram

  1. Gå inn på vår kartside her! Søk på adressen din eller gårds- og bruksnummer dersom du kjenner til det. Her finner du informasjon du trenger til byggesaken.
  2. Ta vare på gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer siden det skal inn i søknaden. Dette står ofte oppført som gnr, bnr, fnr og snr eller på formatet 12/345.
  3. Du trenger et såkalt situasjonskart over eiendommen din. Dette kan du lage selv i vår kartløsning eller eller ved å kontakte servicetorget. Servicetorget har e-postadresse postmottak@sor-odal.kommune.no. De kan også nås på tlf. 62 96 80 00
  4. Sett deg godt inn i reglene for eiendommen din, slik som kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan som gjelder din eiendom.
  5. Ta kontakt med oss, hvis du er usikker på om du har funnet alle relevante dokumenter.

Hva betyr fargene på situasjonskartet?

Gult betyr boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering. Du kan lese mer om fargekodene på regjeringens sider for arealplaner.

Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert?

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. Er eiendommmen uregulert bør du kontakte oss, siden det da er begrenset hva du kan få lov til.