Slik går du fram:

1. Du kan sende inn byggesøknaden når fristen for nabovarselet har utløpt eller hvis alle naboene har samtykket til byggeplanene

2. Bruk et av disse to skjemaene:

Søknad om bruksendring - når du skal gjøre om en tilleggsdel (f eks en bod) til en hoveddel (f eks stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig.

3. Fyll ut alle felter i søknadsskjemaet.

4. Samle alle vedlegg som skal legges ved byggesøknaden din.

5. Send inn byggesøknad med alle vedlegg og relevant dokumentasjon:

  • er du sikker på at søknaden er komplett, og at du ikke trenger dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 3 uker.
  • må du ha dispensasjon eller andre tillatelser? Da er saksbehandlingstiden 12 uker. Det kan ta ytterligere 4 uker hvis vi må innhente tillatelser, samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter.

 

Har du glemt å opplyse om noe relevant i byggesøknaden?

Det er ditt ansvar å sørge for at alle lover og regler blir fulgt. Har du glemt å opplyse om noe som kan påvirke utfallet av byggesøknaden din, blir vedtaket fra oss ugyldig. Pass derfor på at både naboene og vi får all relevant informasjon. Hvis ikke kan det hende at du må nabovarsle og søke på nytt.