Slik går du fram

1. Du må lage tegninger som gjør det enkelt å forstå hvordan bygningen din skal se ut. Tegningene må være i målestokk og målsatte. Du trenger vanligvis:

  • plantegninger (oppgi hvor store rommene er og hva du skal bruke de til)
  • snittegninger (må vise snittet på bygningen både på langs og på tvers, og du må angi høyde på etasjene)
  • fasadetegninger (må vise alle sider av bygningen, og terrenget rundt bygningen både før og etter endringen fram til eiendomsgrensen) 

2. Finn fram situasjonskartet og bruk linjal for å tegne inn det du skal bygge eller rive i samme målestokk som situasjonskartet. Mål opp og tegn inn korteste avstand fra det du skal bygge, og fram til:

  • nærmeste bygg på egen eiendom
  • nærmeste nabobygning
  • nabogrense
  • midten av gang-, sykkel- eller bilvei

3. Bor du i nærheten av for eksempel vann- og avløpsledning eller togspor, høyspentledning eller noe annet som kan begrense hvor du kan bygge? Da må du måle opp og tegne inn avstander til dette på situasjonskartet. 

4. Usikker på hvordan å lage gode tegninger? Da kan du få hjelp av en fagperson som en arkitekt eller ingeniør.

5. Bruk veiviseren Hvor stort kan du bygge for å finne ut at bygningen ikke blir for stor. Ta en utskrift av resultatet, og legg de ved byggesøknaden.